Exeggutor

Pokémon pokemon sun and moon Exeggutor rainbow dash - 8988013568
Via abzde
  • -
  • Vote
  • -

I wonder how many Alolan form pokémon started as animation errors?