Pokémemes
Advertisement

luigi

Luigia

crossover nintendo luigi lugia - 8330337024
Via weno-pal-arc

Didn't You Hear That it's the Year of Luigi?

Pokémon wtf luigi - 7121849088
Created by awesome8x
1